תקציר עמ' 224 - ת. 27

פתרון בעיית קיצון הכוללת פונקציות עם שורשים