תקציר עמ' 217 - ת. 8

פתרון בעיות קיצון כלכליות הכוללות בעיות תנועה