תקציר עמ' 443 - ת. 23

פתרון בעיה מסכמת הכוללת שימוש בזהויות ומשוואות טריגונומטריות, מציאת זויות בסיס משולש שווה שוקיים החסום במעגל