תקציר עמ' 310 - ת. 14

פתרון תרגיל מסכם בנושא דמיון משולשים במעגל