תקציר עמ' 291 - ת. 7

פתרון תרגיל מתקדם בנושא מיתרים וזויות במעגל הכולל חישוב שטח מלבן