תקציר עמ' 235 - ת. 17

תרגיל מתקדם בנושא חציית הזוית בין המשיקים