תקציר משוואות דו ריבועיות

פתרון משוואות דו ריבועיות, דוגמאות א׳ - ב׳