תקציר עמ' 104 - ת. 80

המשמעות הגרפית של מספר הפתרונות של מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה