תקציר עמ' 85 - ת. 6

פתרון מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם שני משתנים ופרמטר