תקציר מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם פרמטרים

פתרון מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם שני משתנים (נעלמים) ופרמטר, דוגמה