תקציר האינטגרל המסויים

הגדרת האינטגרל המסויים, חישוב האינטגרל המסויים של פונקציות מסוגים שונים, עמ׳ 264-263 - דוגמאות א' - ד'