תקציר חישוב אינטגרל מסויים של פונקציה רציונאלית ופונקציה עם שורשים

עמ' 264 - דוגמאות ג' - ד'