תקציר עמ' 254 - דוגמה

מציאת פונקציית פולינום על פי נגזרתה וערך קיצון