תקציר עמ' 251 - ת. 28

מציאת פונקציה עם פרמטר על פי נגזרתה ונקודה שעליה - מורכבת עם מעריך טבעי