תקציר מציאת פונקציה רציונאלית או פונקציה עם שורשים על פי נגזרתה ונקודה שעליה

עמ' 247 - 248 - דוגמאות ב' - ג'