תקציר מציאת פונקציית פולינום על פי נגזרתה ונקודה שעליה

עמ' 247 - דוגמה א'