תקציר  האינטגרל של הפונקציה   y=1/2√x 

עמ' 243 - 244 - דוגמאות א' - ב'