תקציר עמ' 242 - 243 - ת. 7, 23

חישוב האינטגרל של הפונקציה  y=1/x^n  כאשר n מספר טבעי