תקציר האינטגרל הלא מסויים - חלק ג׳

אינטגרל של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי