תקציר האינטגרל הלא מסויים - חלק א׳

פונקציות קדומה והאינטגרל הלא מסוים, האינטגרל של פונקציית החזקה y=n^x