תרגיל בנושא בעיות קיצון עם מרחק בין שתי נקודות - פונקציות עם שורשים