תקציר עמ' 223 - ת. 22

תרגיל בנושא בעיות קיצון עם מרחק בין שתי נקודות - פונקציות עם שורשים