תקציר עמ' 222 - ת. 16

תרגיל בנושא בעיות קיצון בפונקציות וגרפים - פונקציות עם שורשים