תקציר עמ' 221 - ת. 12

בעיות קיצון עם משיק - פונקציות רציונאליות