תקציר עמ' 220 - ת. 8

בעיות קיצון עם ישר שמקביל לציר ה-x - פונקציות רציונאליות