תקציר עמ' 220 - ת. 5

בעיות קיצון של פונקציות רציונאליות, מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית, הנגזרת של פונקציה רציונאלית