תקציר בעיות קיצון בפונקציות וגרפים

פונקציות רציונאליות ופונקציות עם שורשים, עמ' 217 - 219 - דוגמאות א' - ג'