פתרון בעיות קיצון הכוללות בעיות תנועה עם משפט פיתגורס