תקציר עמ' 216 - ת. 4

פתרון בעיות קיצון הכוללות בעיות תנועה עם משפט פיתגורס