תקציר בעיות קיצון עם בעיות תנועה

בעיות קיצון עם בעיות תנועה ומשפט פיתגורס (דוגמה א׳), בעיות קיצון כלכליות עם בעיות תנועה (דוגמה ב')