תקציר עמ' 213 - ת. 10

פתרון בעיות קיצון כלכליות בהנדסת המרחב