תקציר עמ' 213 - ת. 6

פתרון בעיות קיצון כלכליות במישור- פונקציות רציונאליות