תקציר עמ' 212 - ת. 3

פתרון בעיות קיצון כלכליות במישור- פונקציות רציונאליות