תקציר בעיות קיצון כלכליות במישור ובמרחב

עמ' 211 - דוגמה