תקציר עמ' 209 - ת. 42

נגזרת של פונקציות עם שורשים, מציאת נקודות קיצון של פונקציות עם שורשים, תיבה, נוסחאות התיבה, גליל ישר, נוסחאות הגליל הישר, חרוט ישר, הנוסחה לנפח חרוט ישר