תקציר בעיות קיצון בהנדסת המרחב הכוללות פונקציות עם שורשים

מציאת גובה חרוט בעל נפח מקסימלי, עמ׳ 202 - דוגמה ג׳