תקציר עמ' 203 - ת. 7

נגזרת של פולינומים, מציאת נקודות קיצון של פולינומים, תיבה, נוסחאות התיבה, מנסרה משולשת וישרה, גליל ישר, נוסחאות הגלילי הישר, חרוט ישר, הנוסחה לנפח חרוט ישר