תקציר בעיות קיצון בהנדסת המרחב - פולינומים, פונקציות רציונאליות

עמ' 201-200 - דוגמאות א' - ב'