תקציר עמ' 199 - ת. 49

בעיית קיצון בהנדסת המישור - מעגל