תקציר עמ' 199 - ת. 46

בעיית קיצון בהנדסת המישור - מעגל