תקציר עמ' 197 - ת. 40

בעיית קיצון בהנדסת המישור - דמיון משולשים