תקציר בעיות קיצון בהנדסת המישור - דמיון משולשים ומעגל

עמ' 190 - דוגמאות ג' - ד'