תקציר עמ' 196 - ת. 33

בעיית קיצון בהנדסת המישור - משולש שווה שוקיים