תקציר עמ' 195 - ת. 29

בעיית קיצון בהנדסת המישור - טרפז