פתרון בעיות קיצון בהנדסת המישור (משולשים ומרובעים) הכוללות עם פונקציות עם שורשים, עמ' 190-189 - דוגמה ב'