תקציר בעיות קיצון בהנדסת המישור הכוללות פונקציות רציונאליות

פתרון בעיות קיצון בהנדסת המישור (משולשים ומרובעים) עם פונקציות רציונאליות, עמ' 188 - דוגמה א'