תקציר עמ' 188 - ת. 22

פתרון בעיות קיצון עם מספרים - פונקציה עם שורשים