תקציר עמ' 187 - ת. 15

פתרון בעית קיצון עם מספרים - פונקציה עם שורשים