תקציר עמ' 121 - ת. 9

חקירת פונקציה עם שורש וסרטוט גרף הפונקציה