תקציר עמ' 120 - ת. 4

מציאת משוואת משיק, מציאת תחום הגדרה של פונקציה עם שורש