מציאת תחום הגדרה של פונקציה עם שורש, נקודות קיצון של פונקציה עם שורש, נקודות חיתוך עם הצירים של פונקציה עם שורש, תחומי עלייה וירידה של פונקציה עם שורש, אסימפטוטה אנכית של פונקציה עם שורש