תקציר עמ' 117 - ת. 9

מציאת נקודות מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציה עם שורש